• slide
 • slide
 • slide

32 YILLIK GEÇMİŞTEN, BAŞARILI BİR GELECEĞE…

1986 yılından bu yana eğitim alanında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla başarılarını sürdüren, sürekli olarak kendini geliştiren ve sağlam adımlarla büyüyen Sevinç Eğitim Kurumları, bugün bünyesinde yer alan Sevinç Koleji, Sevinç Temel Okulu, Sevinç Kişisel Gelişim Kursu, Sevinç Özel Öğretim Kursu, Sevinç Yayınları ile geleceğin başarılı bireylerinin yetişmesine katkı sağlıyor.

Sevinç Eğitim Kurumları’nın Sevinç Dershaneleri ile elde ettiği 32 yıllık deneyim ve bilgi birikimi, Sevinç Özel Öğretim Kursu öğrencilerinin başarılı olmaları için büyük destek veriyor. Sevinç Özel Öğretim Kursu'nun merkezi sınavlara yaklaşımı, ölçme-değerlendirme alanındaki uzmanlığı ve danışman öğretmen-rehberlik birimi işbirliği ile öğrenciye tam destek olması, sürecin başarı ile sonuçlanmasına olanak tanıyor.

Çok değerli öğretmenlerle çalışan ve aynı zamanda birçoğunun da gelişmesine destek veren Sevinç Eğitim Kurumları, yine bu öğretmenlerin katkı ve emeğiyle öğrencilerini nice Türkiye dereceleri gibi büyük başarılara taşımış ve böylece eğitim alanında bir marka olmayı başarmıştır. Günümüzde birçok doktor, yönetici, sanatçı, mühendis ve daha nice seçkin meslek grubunun başarılı yetişkinleri Sevinç Eğitim Kurumları’nın mezun öğrencilerindendir. Ve ne büyük mutluluktur ki dünkü mezunlarımızın çocukları, bugün anne-babalarının oturdukları sıralarda eğitim görmeye devam etmektedir.

Gelişen bir toplum için eğitimin şart olduğu bilinciyle ve iyi bir gelecek için iyi bir eğitimin gerekliliğine inanarak uzman eğitim kadrosu, içeriği güçlü yayınları, ve gelişen eğitim teknolojileri ile Sevinç Özel Öğretim Kursu olarak hedefimiz, öğrencilerimizi istedikleri üniversite ve bölümlere yerleştirmenin yanı sıra gelecekte söz sahibi olacak, donanımlı, üretken bireyler yetiştirmektir.

OKULA DESTEK ÇALIŞMALARI ve YKS HAZIRLIK PROGRAMI

Sevinç Özel Öğretim Kursu’nda 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine okula destek çalışmaları gerçekleştirilirken üniversiteye giriş sınavlarına altyapı hazırlık programı uygulanır. 12. sınıf öğrencilerine ise YKS programıyla, üniversiteye girişte güçlü bir hazırlık programı uygulanır.

Sevinç Özel Öğretim Kursu’nda, 9. sınıf ve 10. sınıfta ağırlıklı olarak Okula Destek Çalışmaları doğrultusunda bir program uygulanırken diğer yandan Sevinç Temel Yeterlilik Testi (S-TYT) denemeleri yapılır. Böylelikle öğrencinin hem lise diploma notunun yüksek olması hedeflenir, hem de temel bilgileri eksiksiz olarak edinmesi sağlanır. S-TYT denemeleri, konu sınırlı (o güne kadar işlenen konuları kapsayan), TYT formatında dönemde 2 kez uygulanan sınavlardır. Bu sınavlarla öğrencinin YKS hazırlığa lisenin ilk yıllarından itibaren hazırlanması sağlanır.

11. sınıf kurs programı, okulların açılışından 2 hafta önce Yaz Tatili Hızlandırma Programı ile başlar ve ilgili sınıfın müfredatıyla paralel ilerleyerek okula destek çalışması olarak gerçekleşir. Aynı zamanda 11. sınıf kurs programı, TYT Hazırlık Programını içermektedir. Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen TYT Hazırlık Programı, öğrencinin 12. sınıftaki YKS hazırlığını büyük ölçüde rahatlatan ve öğrencinin temelini kuvvetlendiren bir programdır. Ayrıca Yarıyıl Tatilinde Yoğunlaştırılmış Hızlandırma Programı bir hafta boyunca devam eder. 11. sınıfta her ay AYT denemesi, TYT Hazırlık Programında 2 TYT denemesi uygulanır.

12. sınıf kurs programı, Ağustos’un ilk haftalarında Hızlandırma Programı ile başlayarak yıl boyunca haftanın 3 günü yoğun şekilde devam eder. Yarıyıl Tatili Tekrar Programı, YKS Kampı ve YKS Focus Programıyla öğrenciyi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlar. 12. sınıfta ayda 2 kez TYT ve AYT denemeleri gerçekleşirken, Mart ayından itibaren her hafta YKS denemeleri uygulanmaya başlar. Sınavın yaklaştığı dönemlerde YKS’ye Çeyrek Kala Denemeleri uygulanır. Yıl içinde 12.sınıf öğrencileri 74 adet deneme sınavıyla karşılaşır.

Öğrenciler özgün ve isabetli Sevinç Yayınları ile YKS hazırlık programını sürdürürken, sık sık uygulanan deneme sınavlarıyla sürekli olarak başarılarını değerlendirme imkanı bulurlar. Bu değerlendirmeler neticesinde Programlı Etüt ve Randevulu Etüt Programı’ndan faydalanarak, eksiklerini tamamlar, öğrendiklerini pekiştirir ve tekrar ederler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Dersler
Eğitim-öğretim yılı başlangıcı itibariyle belirlenmiş olan program doğrultusunda dersler işlenmektedir. Öğretmenlerimiz dersleri akıllı tahta kullanarak anlatmakta ve birçok konuda görsel içeriklerle anlatımlarını destekleyecek multimedya öğeleri (video, resim, sanal deney, ses vb.) kullanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin konuyu daha kısa sürede ve daha kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır. Konu anlatımı örnek sorularla, etkinliklerle ve uygulama testleriyle beraber yapılır. Öğrenciye konuyu iyice kavraması ve konuyla ilgili sorular üzerinde pratik yapması amacıyla yaprak testler ve soru bankası testleri ödev olarak verilir.

Programlı Etütler
İşlenen konular göz önünde bulundurularak, her hafta programlı etütler düzenlenir. Programlı etütlerde etüdün konusu ve saati önceden belirlenmiştir, işlenen konular öğretmenlerimiz tarafından özet olarak tekrar edilir ve konuyla ilgili bol sayıda soru çözülür. Bu etütlere katılım öğrencilerimizin anlatılan konuları pekiştirmesi, eksiklerini tamamlaması ve ilgili konudan gelebilecek soru türleriyle tanışması açısından oldukça önemlidir.

Okula Destek Çalışmaları
Yıl boyunca okulların yazılı sınavı tarihi ve konusu, okulun web sitesinden veya öğrencilerle görüşerek öğrenilmektedir. Okul yazılısına birkaç gün kala, aynı okuldan olan öğrenciler bir araya getirilerek okula destek çalışması gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda çoktan seçmeli soruların yanı sıra, yazılı şeklinde ucu açık cevaplı, boşluk doldurmalı vb. sorulardan oluşan testler kullanılır. Böylelikle öğrenci yazılı sınavı öncesinde eksiklerini tamamlar, öğrendiklerini pekiştirir ve yazılıda çıkabilecek benzer sorularla önceden karşılaşmış olur. Okula destek çalışmaları birkaç gün öncesinden organize edilir ve öğrenci ile velinin cep telefonuna gönderilen SMS ile öğrenci bu çalışmalara davet edilir.

Randevulu Etütler
Randevulu etütler öğretmenini, saatini, konusunu ve etüt türünü öğrencilerimizin belirlediği etütlerdir. Öğrencilerimiz konu eksiklerini tamamlamak, okul yazılılarına çalışmak veya çözemedikleri soruları öğretmeniyle beraber çözmek işediğinde Randevulu Etütlere başvurmaktadır. Etüt için randevu alma işlemi Randevulu Etüt Programı (REP) adını verdiğimiz online sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sistem her Pazar günü akşam saatlerinde haftalık olarak açılır. Öğrencilerimiz veya velilerimiz, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile REP sistemine internet üzerinden giriş yaparak kendilerine uygun gün ve saatte, arzu ettikleri öğretmenden etüt randevusu alabilirler. REP randevusu alırken, öğrencinin çalışacağı konuyu ve etüt türünü seçmesi gerekir. Randevu alma işlemi tamamlandığında cep telefonunuza etüt randevusunun detaylarını içeren bir SMS gönderilmektedir. Etüt randevusunu online randevu sisteminin yanı sıra, şubemizi ziyaret ederek veya telefonla arayarak da almanız mümkündür.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DERS VE SINAV PROGRAMI


Yaz tatili yoğunlaştırılmış ders programı
Güzel geçirilmiş bir yaz tatilinin ardından, öğrencilerde sınav farkındalığı oluşturmak, motivasyon sağlamak ve konuların önemli bir kısmını işleyerek hız kazanmak için, Yaz Tatili Yoğunlaştırılmış Ders Programı gerçekleşir. 12. sınıf öğrencileri için Ağustos ayının 2. haftasında başlayan, 11. sınıf öğrencileri için ise Ağustos'un sonunda başlayan ve okulların açıldığı döneme kadar devam eden bir programıdır. Bu program çerçevesinde yoğun şekilde dersler işlenir. Konu anlatımı ve test çözümüyle geçen bu verimli sürecin sonunda öğrenciler ilk YKS denemelerini olurlar. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, tercih ettikleri hafta sonu devrelerine uygun şekilde öğrenim görmeye devam ederler.
Yarıyıl tatili yoğunlaştırılmış ders programı
Okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için uygulanan programlardır. 12. sınıf öğrencileri için ilk dönem boyunca gördükleri derslerdeki konuları içeren, öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda ders seçebildiği tekrar programı uygulanır. 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan programda ise müfredata göre yoğun bir şekilde konu işlenir ve ilk dönem konuları ile ilgili tekrar yapılır.
YKS Kampı ve YKS Focus Programı
Sınavlar yaklaşırken, 12.sınıf öğrencilerinin öğrendikleri konuları, kazanımları çoktan seçmeli sınavlara aktararak sınav pratiğini artırmak ve sınav kaygısını en aza indirmek için uygulanan yoğunlaştırılmış sınav programıdır.
YKS FOCUS PROGRAMI
YKS öncesi öğrencilerin başarısını arttırmak, daha fazla soru çözmelerini sağlamak, hedeflerine ulaşabilmeleri için motivasyonlarını kuvvetlendirmek amacıyla soru çözüm kampı (FOCUS) düzenlenir. Öğrencilere verilmek üzere her güne özel testler hazırlanır. Kamp süresince gözetmen öğretmenler eşliğinde öğrencilerimiz bu soruları çözerek ve soru çözümlerine katılarak eksiklerini tamamlar, hızlı ve doğru test çözme beceri kazanırlar.
YKS KAMPI
YKS Kampı süresince yoğun deneme sınavları, motivasyon seminerleri ve soru çözüm saatleri uygulanır. Öğrencilerimizle öğretmenlerimiz kamp süresince bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirirler. Günlük çözülen soru sayısını arttırarak çok sayıda deneme çözüp ve yapılamayan her sorunun anında öğrenilmesiyle öğrencilerimizin başarısı artırılır ve motivasyonları yükseltilir.

RANDEVULU ETÜT PROGRAMI (REP)

Sevinç Özel Öğretim Kursunda öğrenciye özel olarak uygulanan Randevulu Etüt Programı (REP) ile tam öğrenme sağlanır. Öğrenci kendine en uygun saatte, istediği dersten, istediği öğretmeni seçerek eksik olduğunu düşündüğü konular ile ilgili konu anlatımı veya soru çözümü için öğretmeninden yardım alır. Öğrenci, Randevulu Etüt Programı (REP) ile kendisini eksik gördüğü dersin öğretmeninden, istediği zaman ders alma şansına sahip olur.

Etüt için randevu alma işlemi Randevulu Etüt Programı (REP) adını verdiğimiz online sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sistem her Pazar akşamı haftalık olarak açılır. Öğrencilerimiz veya velilerimiz, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile REP sistemine internet üzerinden giriş yaparak kendilerine uygun gün ve saatte, arzu ettikleri öğretmenden etüt randevusu alabilirler. REP randevusu alırken, öğrencinin çalışacağı konuyu ve etüt türünü seçmesi gerekir. Randevu alma işlemi tamamlandığında cep telefonunuza etüt randevusunun detaylarını içeren bir SMS gönderilmektedir.

 Etüt randevusunu online randevu sisteminin yanı sıra, şubemizi ziyaret ederek veya telefonla arayarak da almanız mümkündür.
Giriş Yapmadan önce Tanıtım Videosu ve detaylar için tıklayınız.
Giriş için tıklayınız.

SEVİNÇ YAYINLARI

Aktif Kitaplar
9,10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan aktif kitapta, konu anlatımları yer almakta ve her konuyla ilgili örnek sorular, etkinlikler, konu testleri ve o güne kadar çıkmış sınav soruları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz işlenen konuları pekiştirme amacıyla bu kitaplarda yer alan testleri rahatlıkla çözebilir. Ayrıca konu anlatımlı kitaplarımız öğrencilerimizin okul derslerine de destek verir niteliktedir. Öğrencilerimiz derslere bu kitaplarla beraber katılabilir ve üzerine kolayca not alabilir.

sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar

Konu Anlatım Kitapları
TYT ve AYT’de yer alan konuların , konu anlatımlarının bulunduğu kitaplardır. 11 ve 12.sınıf öğrencilerine verilen bu yayın, sınava hazırlık formatında konu anlatımı, örnek soru, test ve çözümlü sorulardan oluşur.

sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar

Soru Bankaları
İşlenen tüm konulara ait bol sayıda testten oluşan bu kaynak, öğrencilerin konuyu iyice kavramasına, öğrendiklerini tekrar etmesine, farklı soru türleri ile karşılaşarak bilgileri özümsemesine ve test çözme pratikliği kazanmasına katkı sağlar. Bu testler kolay, orta ve zor olarak sınıflandırılmıştır ve TYT-AYT soru yapısına paralel hazırlanmıştır.

sevinc_yayinlar

TYT'ye Hazırlık Kitabı
11.sınıf TYT programında kullanılan TYT Hazırlık Kitabı, TYT’ye hazırlıkta belirleyici konuları içeren, konu anlatımı, etkinlik ve çözümlü soruların yer aldığı kitaptır.

sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar sevinc_yayinlar

Öğrenciye Özel Hata Kitapçığı
Her öğrenciye özel olarak, yıl içinde uygulanan tüm deneme sınavlarında yanlış yaptığı ve boş bıraktığı sorulardan oluşan Hata Kitapçığı verilir. Bu kitapçıkta yer alan soruları yanıtlayarak öğrencinin tam öğrenmesi ve sınavlarda üstün başarı sağlaması hedeflenir.

Sevinç Yayınları
2018-2019 Sevinç Yayınları kataloğunu incelemek için tıklayınız.

sevinc_yayinlar

TEST VE SINAVLAR


Yaprak Testler
Kazanım bazında hazırlanmış, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerdir. Konunun yoğunluğuna bağlı olarak farklı sayılarda,
kolay ve orta zorluk düzeyinde olmak üzere iki farklı seviyede sorulardan oluşur.

Ünite Değerlendirme Sınavı (ÜDS)
12.Sınıf öğrencilerine yönelik, ünite sonlarında uygulanan testlerdir.
Konu içerisindeki kazanım sayısına ve yoğunluğuna bağlı farklı sayılarda sorulardan oluşur;her konu için üç ayrı zorluk derecesinde sunulur.

TYT ve AYT Denemeleri
12.Sınıf TYT ve AYT denemeleri, konu içeriği, soru yapısı, soru sayısı, sınav süresi gibi ölçme değerlendirme şekliyle ÖSYM’nin uyguladığı sınavlarla aynı özellikleri taşıyan sınavlardır. Sınav sonucunda detaylı karne, puan, derece ve kazanım analizi sunulur. 9,10,11.Sınıfta uygulanan S-TYT ve S-AYT denemeleri o güne kadar işlenen konuları kapsar niteliktedir.

YKS’ye Çeyrek Kala 5’li Deneme Sınavı Seti
12.Sınıflara YKS Kampı süresince uygulanan 5 deneme sınavını içeren yayındır. Bu deneme sınavları ÖSYM’nin uyguladığı sınav ve ölçme değerlendirme şekliyle birebir paralel olup özgün ve isabetli sorulardan oluşur.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Kazandırılan bilgiyi doğru şekilde ölçmek ve bu ölçümü uygun yöntemlerle değerlendirmek, öğrenciyi doğru çalışmalara yönlendirmek ve başarısını takip edebilmek için son derece gerekli ve önemlidir. Bu anlamda özel öğretim kursunda yapılan tüm çalışmalar, çeşitli test ve sınavlarla ölçülmekte, Bilgi İşlem Ölçme-Değerlendirme birimi tarafından karne, grafiksel analiz ve çeşitli raporlar halinde öğrencilere sunulmaktadır.

Ölçümler sonucunda alınan ‘’Soru Analiz ve Frekans Raporu’’ ile sınıf içinde çalışmalar düzenlenmekte, ‘’Sınav Sonuç Belgesi’’ ile öğrencinin bireysel olarak değerlendirilmekte ve belli dönemlerde alınan "Konu Analizleri" ile öğrencinin zayıf olduğu konular tespit edilerek öğrenci uygun çalışmalara yönlendirilmektedir. Öğrencinin yıl içinde gösterdiği başarı, velilerimiz ile düzenli olarak telefon görüşmesi, SMS, e-mail ve web portalları aracılığıyla paylaşılmaktadır.

DANIŞMANLIK

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık hizmetinin amacı öğrencinin kişiliğini, yeteneklerini, bilgi düzeyini, çalışma alışkanlıklarını ve eğitim hayatındaki hedefleri göz önünde bulundurarak öğrencinin başarısını değerlendirme ve mevcut başarısını yükseltme amaçlı öğrenciyi doğru çalışmalara yönlendirmektir. Bu anlamda öğrenciye yol gösteren, akademik koçluk görevini üstlenen kişi danışman öğretmendir.

Her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır ve bu danışman öğretmen aynı zamanda o öğrencinin sınıfında derse giren bir branş öğretmenidir. Danışman öğretmen öğrencinin sınıf içi çalışmalarını gözlemler, sınav sonuçlarını değerlendirir ve okul başarısını takip eder.

Danışman öğretmen, öğrenciyi gerekli gördüğü uygun çalışmalara yönlendirir. Danışman öğretmen, öğrenci ile sürekli olarak iletişim halindedir. Ayrıca belli zamanlarda her danışman öğretmen, akademik koçluğunu yaptığı öğrencileri grup halinde bir araya getirerek öğrencilerle motivasyon toplantıları yapar. Veliyi düzenli olarak bilgilendirir. Akademik Danışmanlık hizmetinin amacı öğrencinin kişiliğini, yeteneklerini, bilgi düzeyini, çalışma alışkanlıklarını ve eğitim hayatındaki hedefleri göz önünde bulundurarak öğrencinin başarısını değerlendirme ve mevcut başarısını yükseltme amaçlı öğrenciyi doğru çalışmalara yönlendirmektir. Bu anlamda öğrenciye yol gösteren, akademik koçluk görevini üstlenen kişi danışman öğretmendir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TYT ve AYT; sınav sistemini tanıyan, ne istediğini bilen, yeteneklerini keşfetmiş, planlı hareket edebilen, hazırlık aşamasında ve sınav sırasında karşılaştığı güçlükleri aşabilen adaylar için zor bir adım değildir. Sınavı göründüğünden daha basit hale getirmek için, öğrencilerimizin eğitim ortamına uyumunu hızlandırmak, öğrenme ve kendini geliştirme isteğini artırmak gerekir ve bu çalışmalar, alanında uzman rehberlik birimimiz tarafından organize edilir.

Eğitim Danışmanlığı

 • Öğrencinin kişisel özellikleri öğrenilir, eğitim ortamına uyumu hızlandırılır.
 • Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) hakkında bilgilendirilir.
 • Öğrenme isteğini artıracak etkinlikler gerçekleştirilir.
 • Etkin öğrenme, Test Çözüm Teknikleri, Sınav Stratejileri ve Zaman Yönetimi konularında bilgilendirme yapılır.
 • Sınav kavramının yaratabileceği endişelerin öğrenme ve sınav performansı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek çalışmalar yürütülür.

Kariyer Danışmanlığı

 • Ülkemizdeki çalışma koşulları, sektörler ve kariyer imkanları tanıtılır.
 • Öğrencimizin kendini görmek istediği alan, ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilerek hedef belirlenir.
 • Mesleğinde uzman kişilerin katılımı ve kariyer öyküleri ile renklendirilmiş meslek tanıtım etkinlikleri düzenlenir.

Tercih Danışmanlığı

 • Tercih danışmanlığı, puan ve başarı sırasına göre okulların sıralandığı listelendiği bir görüşmeden çok daha fazlasıdır.
 • Doğru tercih, alın terini taçlandırır, öğrencimizi hayalleri ile buluşturur. Sınav sonrasındaki en önemli aşamadır. Bundan dolayı her tercih görüşmesi ayrıntılı, öğrencimizin ilgisine ve yeteneklerine uygun, puanı ve başarı sırası ile ulaşabileceği en iyi okula ve bölüme yerleşmesine yardım eder.

 
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

 • Eğitim doğuştan kazanılan bir haktır. Dünyanın öbür ucunda bile olsa bulmak, bilmek gerekir. Farklı uluslar, görüşler tanımak, sertifika programlarına katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz, güvenilir olanaklarla buluşturulur.

Grup çalışmaları ve Seminerler

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS Bilgilendirme)
 • Meslek Seçimi ve Kariyer Planı
 • Etkin Çalışma ve Öğrenme Stilleri
 • Tercih Dönemi Bilgilendirme SemineriKATALOG

Katalog içeriklerini görmek için lütfen aşağıdaki resimlere tıklayınız

Sevinç Özel Öğretim Kursu Katalog

YKS Hazırlık
Programı

2018 AYT İsabet
Raporu

2018 TYT İsabet
Raporu

REP

Eğitim Teknolojileri

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Sevinç Özel Öğretim Kursunda akademik çalışmalar, eğitim teknolojilerinden faydalanılarak destekleniyor. KarekodluYayınlar, Zenginleştirilmiş İnteraktif Yayınlar, 7 gün 24 saat aktif olan EducaStep Eğitim Portalı, K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi destekleri ile öğrencilerin hızlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlanıyor.

Karekodlu Yayınlar

Sevinç Yayınları’nın aktif kitap, soru bankaları ve deneme sınavlarında karekodlar bulunur. Mobil cihazınızın kamerasına karekodu okuttuğunuzda ilgili soru çözüm videosuna anında erişim sağlanır.

Zenginleştirilmiş İnteraktif Yayınlar

Basılı yayınların yanı sıra resim, video, animasyon vb. multimedyalarla zenginleştirilmiş Sevinç Yayınları tablette kullanılabilir şekilde öğrencilerle paylaşılır. Öğrenci dilediği test ve sınavı çözebilir, anında detaylı ölçme-değerlendirme sonucuna ulaşabilir.

Tanıtım Videosu ve detaylar için tıklayınız.

Educastep

Konu anlatımı ve soru çözümü videolarının yer aldığı portalda 50.000'i aşkın video içeriği bulunur. Öğrenci dilediği cihazdan bu portala kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak içeriklere erişebilir; kendisine sanal sınav uygulayarak ölçme-değerlendirme sonucunu inceleyebilir.
Giriş Yapmadan önce Tanıtım Videosu ve detaylar için tıklayınız.

Giriş için tıklayınız.

K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi

Kurs yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iletişim bu portal üzerinden sağlanır. Eğitim yılına dair tüm bilgi, rapor, sayısal ve grafiksel veriler k12’den sunulur. Veli, öğrenci, öğretmen ve okul idaresi K12 portalından mesajlaşarak iletişim kurabilir.
Giriş Yapmadan önce Tanıtım Videosu ve detaylar için tıklayınız.

Giriş için tıklayınız.

RANDEVULU ETÜT PROGRAMI

Sevinç Kurs Merkezi’nde öğrenciye özel olarak uygulanan Randevulu Etüt Programı (REP) ile tam öğrenme sağlanır.
REP sistemini ve prensiplerini anlatan broşür için tıklayınız

REP tanıtım videosu için tıklayınız

REP sistemine giriş yapmak için tıklayınız

SEVİNÇ - İK

İş başvurularınız için başvuruda bulunacağınız etüt eğitim merkezi şubemizi seçerek, şubemizin mail adresine CV nizi gönderebilirsiniz. Şubelerimizin mail adresi aşağıda "İletişim" bölümünde yer almaktadır.

İLETİŞİM

Hata: Lütfen alanları kontrol edin!
SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ALTUNİZADE

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi D Blok, D: 3-4
Altunizade - Üsküdar / İstanbul

+90 216 428 19 77
altunizadeozelogretimkursu@sevinc.k12.tr

SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BAKIRKÖY ÖZEL

Cevizlik Mah. Beyaz Zambak Sok. No: 1
Bakırköy / İstanbul

+90 0212 570 70 51
bakirkoyozelogretimkursu@sevinc.k12.tr

SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BEYKENT

Adnankahveci Mah. Avrupa Cad. No:82 Aktel Residence
Beykent / Beylikdüzü / İstanbul

+90 212 855 15 95
+90 212 855 15 53
beykentozelogretimkursu@sevinc.k12.tr

SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BOSTANCI

Kitapçı Mehmet Süleyman Sok. No:47
Bostancı / Kadıköy / İstanbul

+90 216 658 65 26 - 27
bostanciozelogretimkursu@sevinc.k12.tr

SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÇEKMEKÖY

Mehmet Akif Mah. Refah Sk. No:5
Madenler-Çekmeköy / İstanbul

+90 216 642 32 61
cekmekoyozelogretimkursu@sevinc.k12.tr

SEVİNÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KADIKÖY

Rasimpaşa Mah. Halitağa Cad. No:78
Kadıköy / İstanbul

+90 216 330 45 55
+90 216 330 40 45
kadikoyozelogretimkursu@sevinc.k12.tr